สัญญาขายฝาก ที่ดิน

เงื่อนไขที่ต้องรู้ไว้ทำ สัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน ที่นี่มีคำตอบ

สัญญาขายฝาก ที่ดินนั้นเป็นรูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก แต่อีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญคือ การจดทะเบียนทำนิติกรรมขายฝากที่ดินนั้น เราต้องรู้ว่าต้องทำที่ไหนและสำคัญอย่างไร จะมีผลเป็นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ   อ่านเพิ่มเติม 5 ขั้นตอนขายฝากที่ดินมีอะไรบ้าง   เงื่อนไขการ ทำสัญญาขายฝาก !!  การทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน? ในการทำสัญญาขายฝากนั้น สิ่งแรกที่เราต้องศึกษาเลยก็คือ “ข้อกำหนด” และ “เงื่อนไข” เกี่ยวกับการขายฝาก หลังจากผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก ตกลงราคากันได้แล้ว การทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ต้องทำ ณ สำนักงานที่ดิน เท่านั้น  มิเช่นนั้นจะถือว่าสัญญาขายฝากที่ดินฉบับนั้นเป็นโมฆะ    สัญญาขายฝาก ที่ดิน ต้องระบุอะไรบ้าง สัญญาขายฝากที่ดิน จะต้องระบุชื่อและที่อยู่คู่สัญญา สัญญาขายฝากที่ดิน มีการแจกแจงรายการและลักษณะแห่งทรัพย์สิน ที่ดินที่จะขายฝาก สัญญาขายฝากที่ดิน จำเป็นต้องมีการแจกแจงราคาที่ขายฝาก สัญญาขายฝากที่ดิน จำเป็นต้องมีจำนวนสินไถ่ สัญญาขายฝากที่ดิน ต้องระบุวันที่ขายฝากและวันที่ครบกำหนดไถ่ ข้อควรรู้ในการเซ็นสัญญาขายฝากที่ดิน !! การทำสัญญาขายฝากที่ดินนั้นต้องงทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน ณ กรมที่ดินเท่านั้นในวันที่ทำสัญญา “ผู้ขายฝาก” จะโอนกรรมสิทธิ์ให้ “ผู้ซื้อฝาก” […]

เงื่อนไขที่ต้องรู้ไว้ทำ สัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน ที่นี่มีคำตอบ Read More »