ขั้นตอนชายฝากที่ดิน

5 ขั้นตอนขายฝากที่ดินมีอะไรบ้าง เรามีคำตอบ

ขายฝากที่ดิน เป็นอีกหนึ่งช่องทางตัวช่วยแปลงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้เป็นเงินที่สามารถทำได้โดยโฉนดที่ดินผืนนั้นต้องไม่ติดภาระกับธนาคารหรือบุคคล และข้อตกลงขายฝากที่ดินกับบริษัทฯ กำหนดให้ระยะเวลาไถ่คืนที่ดินนั้น  ซึ่งกระบวนการวิธีขายฝากมี 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในบทความนี้มีคำตอบ   ขายฝากที่ดินคือ อะไร และมีกี่ขั้นตอน รูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากที่ดินสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก แนะนำบทความ ขายฝากที่ดิน คืออะไร ต่างจากจำนองที่ดินอย่างไร เรามีคำตอบ 5 ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน เครดิตจาก https://www.sansiri.com/content/view/  1.ประเมินราคาที่ดินที่ต้องการขายฝาก ผู้รับซื้อฝาก  ทำการประเมินราคาที่ดิน ตีราคาที่ต้องการตกลงกับผู้ขายฝาก 2.ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำหนักงานที่ดิน  หลังจากผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก ตกลงราคากันได้แล้ว 3.ผู้ขายฝากได้รับเงิน หลังจากจดทะเบียนทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ผู้รับซื้อฝากจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ขายฝากได้รับเงิน 4.ผู้รับซื้อกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย ผู้รับซื้อจะกำหนดอัตรา […]

5 ขั้นตอนขายฝากที่ดินมีอะไรบ้าง เรามีคำตอบ Read More »