เงื่อนไขที่ต้องรู้ไว้ทำ สัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน ที่นี่มีคำตอบ

สัญญาขายฝาก ที่ดินนั้นเป็นรูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก แต่อีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญคือ การจดทะเบียนทำนิติกรรมขายฝากที่ดินนั้น เราต้องรู้ว่าต้องทำที่ไหนและสำคัญอย่างไร จะมีผลเป็นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

 

อ่านเพิ่มเติม 5 ขั้นตอนขายฝากที่ดินมีอะไรบ้าง

5 ขั้นตอน ขายฝากที่ดิน

 

เงื่อนไขการ ทำสัญญาขายฝาก !!  การทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน?

ในการทำสัญญาขายฝากนั้น สิ่งแรกที่เราต้องศึกษาเลยก็คือ “ข้อกำหนด” และ “เงื่อนไข” เกี่ยวกับการขายฝาก หลังจากผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก ตกลงราคากันได้แล้ว การทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ต้องทำ ณ สำนักงานที่ดิน เท่านั้น  มิเช่นนั้นจะถือว่าสัญญาขายฝากที่ดินฉบับนั้นเป็นโมฆะ 

 

สัญญาขายฝาก ที่ดิน ต้องระบุอะไรบ้าง

  • สัญญาขายฝากที่ดิน จะต้องระบุชื่อและที่อยู่คู่สัญญา
  • สัญญาขายฝากที่ดิน มีการแจกแจงรายการและลักษณะแห่งทรัพย์สิน ที่ดินที่จะขายฝาก
  • สัญญาขายฝากที่ดิน จำเป็นต้องมีการแจกแจงราคาที่ขายฝาก
  • สัญญาขายฝากที่ดิน จำเป็นต้องมีจำนวนสินไถ่
  • สัญญาขายฝากที่ดิน ต้องระบุวันที่ขายฝากและวันที่ครบกำหนดไถ่

ข้อควรรู้ในการเซ็นสัญญาขายฝากที่ดิน !!

การทำสัญญาขายฝากที่ดินนั้นต้องงทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน ณ กรมที่ดินเท่านั้นในวันที่ทำสัญญา “ผู้ขายฝาก” จะโอนกรรมสิทธิ์ให้ “ผู้ซื้อฝาก” ทันที
ผู้ขายฝากจะสามารถไถ่ถอนที่ดินคืนจากผู้ซื้อฝากได้ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งจะต้องไม่เกิน 10 ปีสำหรับอสังหาริมทรัพย์ และไม่เกิน 3 ปีสำหรับสังหาริมทรัพย์

(เครดิตจาก https://www.genie-property.com/)

เมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากที่ดินสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก

 

Scroll to Top