ขายฝากที่ดิน กับ ฝากขายที่ดิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินแตกต่างกันอย่างไร

หลายคนอาจจะยังสับสนระหว่าง ขายฝากที่ดิน  กับ ​ฝากขายที่ดิน  ว่าต่างกันอย่างไร และมีขั้นตอนในการขายฝากที่ดินอย่างไร รวมถึงมีผลต่อกรรมสิทธิ์ที่ดินจะเป็นอย่างไร หลังจากที่ได้ทำนิติกรรมไปแล้ว บทความนี้มีคำตอบ

 

ขายฝากที่ดิน คืออะไร

การทำนิติกรรมขายที่ดิน ผู้ขายฝากขายที่ดินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างกัน  โดยการขายฝากที่ดินนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องทำธุรกรรมเป็นเอกสารสัญญาและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น

อ่านบทความน่าสนใจ ขายฝากที่ดิน คืออะไร ต่างจากจำนองที่ดินอย่างไร เรามีคำตอบ

ฝากขายที่ดิน คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร มีตารางเปรียบเทียบ

ความแตกต่าง ขายฝากที่ดิน กับ ฝากขายที่ดิน

ขอบคุณข้อมูล ขายฝาก https://www.sansiri.com

 

5 ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

 1. ประเมินราคาที่ดินที่ต้องการขายฝาก

  • ผู้รับซื้อฝาก  ทำการประเมินราคาที่ดิน ตีราคาที่ต้องการตกลงกับผู้ขายฝาก

 2. ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก

  • ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำหนักงานที่ดิน  หลังจากผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก ตกลงราคากันได้แล้ว
 3. ผู้ขายฝากได้รับเงิน

  • หลังจากจดทะเบียนทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ผู้รับซื้อฝากจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ขายฝากได้รับเงิน
 4. ผู้รับซื้อกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย

  • ผู้รับซื้อจะกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย ให้ผู้ขายฝาก ได้ไม่เกิน 15% ต่อปี
 5. ชำระดอกเบี้ย จนครบเวลาไถ่ถอน

  • ผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ตามที่กำหนด  จนครบระยะเวลาไถ่ถอน  และสามารถไถ่ถอนคืนได้ ณ สำนักงานที่ดิน

เงื่อนไขการ ทำสัญญาขายฝาก !!  การทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ต้องทำที่ไหน?

ในการทำสัญญาขายฝากนั้น สิ่งแรกที่เราต้องศึกษาเลยก็คือ “ข้อกำหนด” และ “เงื่อนไข” เกี่ยวกับการขายฝาก หลังจากผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก ตกลงราคากันได้แล้ว การทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ต้องทำ ณ สำนักงานที่ดิน เท่านั้น  มิเช่นนั้นจะถือว่าสัญญาขายฝากที่ดินฉบับนั้นเป็นโมฆะ 

Scroll to Top