ขาย | ฝาก | ที่ดิน

รับขายฝากที่ดิน

ขายฝากที่ดิน กับเรา | ที่ดิน/บ้าน/คอนโด

ที่ดินขายฝาก

ที่ดิน

บ้านขายฝาก

บ้าน

คอนโด

ที่ดินฝากขาย แนะนำ

ขายฝากบ้าน แนะนำ

No posts found!

ขายฝากคอนโด แนะนำ

ขายฝากที่ดิน

เกี่ยวกับเรา

สนใจขายฝากกับ ขายฝากที่ดิน.net
มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาการขายฝากเเละ Matching นักลงทุนซื้อฝากใจดีในระบบทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด  ปลอดภัยเเละมีมาตรฐาน

ขายฝากที่ดิน คืออะไร

รูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ระหว่างนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ขายฝากที่ดินสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดิน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก

ขายฝากที่ดิน คืออะไร

5 ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

ขั้นตอนการขายฝากที่ดิน

สัญญาขายฝากที่ดิน คืออะไร

สัญญาขายฝากที่ดิน คือ การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง โดยการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัยนั้น จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายขายฝาก คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการประกาศบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากที่เป็นบุคคลธรรมดาให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาขายฝาก

พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562

https://www.dol.go.th/Documents/law/law6206.pdf

 

ส่วนผู้ซื้อฝากจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และจะได้รับเงินต้นคืนทันทีเมื่อมีการไถ่ถอน โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อฝากจะให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูก หรือให้วงเงินสูง เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการพิจารณาตัดสินใจแก่ผู้ขายฝาก

เครดิตจาก https://www.ddproperty.com

 

สัญญาขายฝากที่ดิน ต้องกระทำที่ไหน

การขายฝากที่ดินก็คือเรื่องของการทำสัญญาขายฝาก ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะระบุไว้ในสารบัญสำหรับจดทะเบียนว่า เป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย

เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที เมื่อมีการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน แต่ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนที่ดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและตกลงกัน

 

สัญญาขายฝากที่ดิน ระบุอะไรบ้าง

การทำสัญญาขายฝากที่ดิน กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน และพนักงานเจ้าหน้าที่จะระบุไว้ในสารบัญสำหรับจดทะเบียนว่า เป็นการขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย

สัญญาขายฝากที่ดิน ต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. สัญญา จะต้องระบุชื่อและที่อยู่คู่สัญญา
2. สัญญา มีการแจกแจงรายการและลักษณะแห่งทรัพย์สิน
3. สัญญา จำเป็นต้องมีการแจกแจงราคาที่ขายฝาก
4. สัญญา จำเป็นต้องมีจำนวนสินไถ่
5. สัญญา ต้องระบุวันที่ขายฝากและวันที่ครบกำหนดไถ่

ประเมินราคาที่ดินที่ต้องการขายฝาก

ผู้รับซื้อฝาก  ทำการประเมินราคาที่ดิน ตีราคาที่ต้องการตกลงกับผู้ขายฝาก

ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก

ทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำหนักงานที่ดิน  หลังจากผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก ตกลงราคากันได้แล้ว

ผู้ขายฝากได้รับเงิน

หลังจากจดทะเบียนทำนิติกรรมสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน ผู้รับซื้อฝากจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ขายฝากได้รับเงิน

ผู้รับซื้อกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย

ผู้รับซื้อจะกำหนดอัตรา ดอกเบี้ย ให้ผู้ขายฝาก ได้ไม่เกิน 15% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ย จนครบเวลาไถ่ถอน

ผู้ขายฝากต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือน ตามที่กำหนด  จนครบระยะเวลาไถ่ถอน  และสามารถไถ่ถอนคืนได้ ณ สำนักงานที่ดิน

ทำไมถึงต้องเลือก ขายฝากที่ดิน กับเรา

เรามีการทำงานมีขั้นตอน  ติดตาม และ ยินดีให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนขายฝากที่ดิน

ติดต่อเรา

ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำ ด้วยทีมงานที่เข้าใจในปัญหา

ขายฝากที่ดิน ต่างจาก จำนองที่ดินอย่างไร

ที่ดินขายฝาก แตกต่าง กับจำนองที่ดิน

บทความ ขายฝากที่ดิน

CONTACT US

ลงทะเบียนขายฝากที่ดิน

LINE ID : KV789

062-445-519

dhamaa.th@gmail.com

Scroll to Top